Archív stránky

Spoločenstvo podnikateľov Slovenska

Spoločenstvo podnikateľov Slovenska /ďalej len “SPS”/ je nezisková organizácia, ktorá vznikla za účelom poskytovania komplexných poradenských služieb malým a stredným podnikateľom. Našim zámerom je zvýšiť informovanosť podnikateľov v oblasti práva, účtovníctva, managementu, marketingu, a tým zlepšiť ich postavenie na trhu. Myšlienka založiť občianske

Označené s: , , , , , , ,
Uverejnené v Obchod a služby

Projektové řízení

Slovo projekt jsme si po řadu desetiletí spojovali zejména s budováním nových staveb, případně se strojírenstvím. Dnes má podstatně širší význam. Projekt je dnes nutný při každém zavádění nového výrobku, při rozšiřování výroby, při snaze proniknout na nový trh, ale

Označené s: ,
Uverejnené v Vzdelanie

Stress management

Spousta věcí hýbe dnešním světem. Troufám si říci, že jednou z těch nejvýznamnějších, alespoň v té vyspělejší části světa, je stress. O jeho příčinách, projevech a důsledcích by psychologové a psychiatři mohli vyprávět romány. Není však třeba čekat, až přestaneme

Označené s: , ,
Uverejnené v Vzdelanie

Zpětná vazba

   Je to věc tak samozřejmá a nenápadná, že si ji často ani neuvědomujeme. K  vlastní škodě. A divíme se, že náš kolega je v diskusi s ostatními výrazně úspěšnější než já. Čím to je, když používá stejné argumenty jako

Označené s: , ,
Uverejnené v Vzdelanie

Koučování

Řídit pracovní skupinu či tým lze mnoha různými způsoby. Sám jsem ve svém životě zažil snad všechny možné typy vedoucích. Od těch, kteří dokázali hlídat každý můj krok, až po takové, které zajímalo jen to, zda jsem v práci či

Označené s: ,
Uverejnené v Vzdelanie

Řešení problémů

Denně řešíme řadu problémů. Od těch jednoduchých až po velmi složité. O Češích se traduje, a Češi to rádi zdůrazňují, že na rozdíl od jiných národů dokáží Problémy řešit dobře, alespoň ty pracovní, že mají výbornou schopnost improvizace. Nelze však

Označené s: ,
Uverejnené v Vzdelanie

Manažerské rozhodování

  Jestliže se slabý manažer s oblibou skrývá za kolektivní rozhodování a kolektivní odpovědnost, dobrý manažer se sice radí se svými spolupracovníky, naslouchá jejich názorům, ale ví, že konečné rozhodnutí musí udělat sám. A samozřejmě také jen on nese za

Označené s: ,
Uverejnené v Vzdelanie

Change management

Tak, krize už pomalu odeznívá, potřebné změny jsme udělali, zvládli jsme to a teď si můžeme dát oddych“ – může si v skrytu duše pomyslet leckterý manažer. Omyl. Není ani třeba se vracet ke slavnému Nerudovu: „Kdo chvíli stál, již

Označené s: ,
Uverejnené v Vzdelanie

Konference o knowledge managementu byla propojena sdílením

Stereotypy již z práce vedoucích pracovníků dávno zmizely a lze bez nadsázky říci, že změna střídá změnu. Ať již v předmětu podnikání, pracovních postupech, hledání nových zákazníků apod. Spolu s těmito změnami vzrůstá i význam správného zpracování projektů a vůbec

Označené s: , ,
Uverejnené v Vzdelanie

Zpětná vazba

   Je to věc tak samozřejmá a nenápadná, že si ji často ani neuvě-domujeme. K  vlastní škodě. A divíme se, že náš kolega je v diskusi s ostatní-mi výrazně úspěšnější než já. Čím to je, když používá stejné argumenty jako

Označené s: , ,
Uverejnené v Vzdelanie
Kategórie