Stopovanie online alebo tiež spolujazda.

Stopovanie online – aj tak možno charakterizovať obľúbenú službu nazývanú tiež
spolujazda. Ako prebieha takýto virtuálny autostop môžeme si poukázať napríklad
na novom portáli Stop.sk ktorý sa špecializuje práve na túto službu.
Autostop, stopovanie, spolujazda – tieto navzájom úzko súvisiace pojmy sú
prísľubom lacnej automobilovej dopravy. Na miesto klasického postávania na okraji
cesty nastúpila internetová revolúcia ktorá dodala výrazu stopovanie úplne nový
rozmer, komunitný charakter, dokonalé načasovanie a zároveň vyššiu osobnú
bezpečnosť.
Spolujazda samozrejme nie je stopovaním v pravom zmysle slova. Je to v podstate
gentlemanská dohoda vopred uzavretá online medzi vodičom a spolujazdcom
/stopárom/ o jazde na spoločnej trase s rozdelením finančných nákladov. Takáto
spolujazda je užitočná pre obe strany – spolujazdec sa dostane do cieľa cesty
lacnejšie, pohodlnejšie a rýchlejšie ako vlakom či autobusom, a vodič ktorý by túto
trasu aj tak absolvoval sám získa od spolujazdca príspevok “na benzín”.
Ekologická hodnota spolujázd spočíva samozrejme v efektívnejšom využití priestoru
motorového vozidla čo môže pre enviromentálne uvedomelých vodičov zohrávať
takisto významnú úlohu. Všetky možnosti stopovania online resp. spolujázd môžu
naplno oceniť užívatelia nového portálu Stop.sk využívajúceho maximálne
prepojenie s Google maps a Facebookom. Jednoduchý a prehľadný portál ponúka
všetky služby úplne zdarma.

Uverejnené v Cestovanie, Internet, Obchod a služby, Zábava
Kategórie